Захист персональних даних

Інформація є потужним активом для міжнародного бізнесу. Регулятори, клієнти та співробітники компаній приділяють все більше уваги процесу обробки даних. Управління ризиками, пов'язаними з витоком, втратою та крадіжкою даних, це не тільки питання дотримання вимог законодавства, алей питання репутації компанії та вартості її бренду.

Питання конфіденційності та управління інформаційними потоками, як правило, регулюються міжнародними правилами і локальним законодавством, яке постійно змінюється. Крім цього, правила захисту даних нерідко створюють колізію з іншими законотворчими вимогами, наприклад, ліцензування, комерційної та банківської таємниці. Тому управління інформаційними потоками та захист даних є складним завданням для бізнесу як в Україні, так і в світі.

Команда нашої практики із захисту персональних даних складається з досвідчених експертів в галузях інформаційних технологій, інтелектуальної власності, трудового права та комплаенсу, міжнародної торгівлі та банківського та фінансового права. Ми приділяємо особливу увагу захисту даних і маємо великий досвід в мінімізації ризиків, пов'язаних із захистом даних, як онлайн, так і оффлайн. Наша команда допомогла багатьом міжнародним компаніям забезпечити дотримання законодавства України про захист персональних даних. Ми також постійно надаємо консультації місцевим підприємствам з різних правових аспектів збору, розкриття та використання даних.

Ми допомагаємо клієнтам врегулювати питання, пов'язані з дотриманням законодавства і надаємо консультації щодо:

  • вимог українського законодавства до обробки і захисту даних;
  • адаптації міжнародних політик у сфері захисту персональних даних до вимог українського законодавства;
  • транскордонної передачі даних;
  • перевірки дотримання вимог щодо захисту персональних даних;
  • договорів про обробку даних між власником персональних даних, розпорядником персональних даних та третіми особами;
  • юридичних аспектів професійної та банківської таємниці, привілеїв на конфіденційність (юридичних і неюридичних) та інших особливих режимів обробки даних;
  • взаємодії з державними органами України з нагляду за додержанням законодавства про захист персональних даних;
  • продуктів і послуг, що містять персональні дані, хмарних технологій та електронної комерції;
  • ризиків виникнення відповідальності та судових проваджень.

Нашими клієнтами є міжнародні та національні підприємства, зокрема, компанії в сфері ТМТ, підприємства, основним бізнес-активом яких є інтелектуальна власність, гравці ринку хмарних обчислень і організації, які прагнуть використовувати можливості новітніх технологій.